Gravitech
Obecnie realizujemy projekt badawczo-rozwojowy pt. Budowa innowacyjnego magnetycznego agregatu prądotwórczego. Projekt jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-0282/15.

Czytaj więcej
KIM JESTEŚMY?


Kreujemy nowe standardy w technologiach przemysłowych, koncentrując się na innowacjach w elektroenergetyce oraz w napędach hybrydowych dla sektora motoryzacji, lotnictwa i transportu morskiego.

W czerwcu 2017 rozpoczęliśmy prace badawcze i projektowe nad nowoczesną siłownią energetyczną wykorzystującą wodór jako nośnik energii oraz nad nowym rodzajem generatorów wiatrowo-strunowych.

SPONSORING

Sfinansowaliśmy cykl prac badawczo-rozwojowych nad wynalazkami o istotnym znaczeniu dla rozwoju polskiej energetyki i przyszłości napędów motoryzacyjnych. Zbudowaliśmy dwa modele generatorów elektrycznych, które posłużą kolejnym badaniom nad prototypem wysoko sprawnej siłowni NHPS zasilanej energią spalania wodoru w czystym chemicznie tlenie.

KARIERA

Zapraszamy do współpracy ludzi młodych, ambitnych, pracowitych, otwartych na nowe pomysły z wykształceniem technicznym...

 

 

Kontakt pod adresem: biuro(m)gravitech.com.pl

 

 

KONTAKT

Gravitech
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Woronicza 31/73
02-640 Warszawa

tel. +48 731 179 306
e-mail: zl(m)gravitech.com.pl

kl(m)gravitech.com.pl

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS


KRS: 0000517763
NIP: 5213676528
Kapitał zakładowy: 155 000,00 zł

 

Gravitech - wszelkie prawa zastrzeżone Realizacja: F-media